FEDERATION MADAGASCAR CENTRE

B.P. 670 – ANTANANARIVO – 101

----------------------------------------------------------------------------------

                     FILAZAN-DRAHARAHA ho an’ny TAONA 2017                
 

 AZONAO ROHIZANA ETO AMBANY   IREO CIRCULAIRES (Tsindrio ny daty)
  Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
 TANA 15 13 17 01 
15 
29
30
 FMC

-Sabata Fanahin'ny FAMINANIANA
-Sermon Sabbat 01 juillet 2017
-Toriteny 15 Juillet 2017

-Toriteny Communication 06 Mars 2017

-Circulaire Département Communication

                               FILAZANA MANOKANA      

MPITANTAN’ASA SY TALEN’NY DEPARTEMANTA 

Ireo mpiantan’asa:
-Filohan’ny FMC:Pastora ANDRIAMPARATIANA Fanera.
-Sekretera Jeneraly:Pastora ANDRIANIRIASOA Marie Joseph Phillippe
-Mpitantanasa ara-bola:Pastora RAMIARANJAKAHARIMANANA Andosoa

Ireo talen’ny departemanta:

Sekoly Sabata/MP/Mission Globale:Filoha:RAHERINJATOVO Nirina Harifidy 
Mpiara-miasa:RAKOTOARISON Jhonny Tinasoa
Tanora sy ny Aumonerie:Filoha:RAKOTO Pierre Jean Sosthène
Mpiara-miasa :RAKOTOVAO Andrianarivelo
GCV :RATSIMBAZAFY Lalaniaina
MIFEM : Pastora ANDRIAMALALA Sahondra
MINENFsy PAKIA:HAINGOVOLOLONA Herifara 

Association pastorale/Shepherdess: Pastora RAMANIRAKA Andriambahoaka Justin Richard
sy ny vadiny : Faratiana RAMANIRAKA
Fampielezam-boky sy Fanahin’ny Faminaniana:Pastora ANDRIANJAFIRAMAMY Sylvestre
MAS:Docteur ANDRIATIANA Noely
Communication:RAKOTONDRASALAMA Lydia Arthur
Liberté religieuse/Affaires légales: RANDRIANARIVELO Jean De Dieu Luc
Fiduciaire /Service communautaire :Pastora RAKOTOARISON Jhonny Tinasoa
Education :RATRIMOARIVONY Olga

MAMBRA KOMITY 
Ps ANDRIAMPARATIANA Fanera 
Ps ANDRIANIRINASOA Marie Joseph Plillippe 
RAMIARANJAKAHARIMANANA Andosoa 
RAHERINJATOVO Nirina Harifidy 
RAKOTO PIERRE Jean Sosthène
RAFIDINJANAHARY Pierrot 
Ps RAMANIRAKA Richard 
RATRIMOARIVONY Olga 
Ps ANDRIANJAFIRAMAMY Sylvestre 
RAKOTONDRASALAMA Lydia Arthur
ANDRIAMALALA Sahondra 
Dr ANDRIATIANA Noely 

Ps RATOVOARISOA David Olivier 
Ps ANDRIANASOLO Aina Nirina 
RANDRIANARIVELO Jean de Dieu Luc (ITASY) 
LALARISOA Victoire(Analanjirofo) 
FAMANATANANTSOA Rakotondranaivo (Vakinanaratra) 
RANAIVOARISOA Lucien (Analamanga)