Les administrateurs  

Pr ANDRIAMPARATIANA Fanera

Président

Contact:- E-mail: afanera@gmail.com
       Tel: 034 18 654 16

Pr ANDRIANIRINASOA Marie Joseph Phillippe

Secrétaire Générale

Contact:- E-mail: andriafilipo@gmail.com
       Tel: 032 40 380 50 

Pr RAMIHARANJAKAHARIMANANA Ando 

Administrateur Financier

Contact:- E-mail: andos_oa@yahoo.fr


       Tél: 0340254962
 

                                                                                                    Les Départements

EDS/MP/Mission Globale:
Filoha:RAHERINJATOVO Nirina Harifidy 

Mpiara-miasa:RAKOTOARISON Jhonny Tinasoa

Jeunesse/ Aumonerie:
Filoha:RAKOTO Pierre Jean Sosthène
Mpiara-miasa :RAKOTOVAO Andrianarivelo

GCV /FIPIA :
RAFIDINJANAHARY Pierrot

MIFEM /MINENF :
Filoha : Pastora ANDRIAMALALA Sahondra
Mpiara-miasa :HAINGOVOLOLONA Herifara (Ministeran’ny vavaka sy PAKIA) 

Association pastorale/Fiduciaire/Shepherdess:
Pastora RAMANIRAKA Andriambahoaka Justin Richard
sy ny vadiny : Faratiana RAMANIRAKA

Publication/Esprit de Prophetie:
Pastora ANDRIANJAFIRAMAMY Sylvestre

MAS:
Docteur ANDRIATIANA Noely

Communication:
RAKOTONDRASALAMA Lydia Arthur

Liberté religieuse/Affaires légales:
RANDRIANARIVELO Jean De Dieu Luc

Service communautaire :
Pastora RAKOTOARISON Jhonny Tinasoa

Education :
RATRIMOARIVONY Olga 

 Membres Comité

Ps ANDRIAMPARATIANA Fanera
Ps ANDRIANIRINASOA Marie Joseph Plillippe
RAMIARANJAKAHARIMANANA Andosoa
RAHERINJATOVO Nirina Harifidy
RAKOTO PIERRE Jean Sosthène
RAFIDINJANAHARY Pierrot
Ps RAMANIRAKA Richard
RATRIMOARIVONY Olga
Ps ANDRIANJAFIRAMAMY Sylvestre
RAKOTONDRASALAMA Lydia Arthur
ANDRIAMALALA Sahondra
Dr ANDRIATIANA Noely 

Ps RATOVOARISOA David Olivier
Ps ANDRIANASOLO Aina Nirina
RANDRIANARIVELO Jean de Dieu Luc (ITASY)
LALARISOA Victoire(Analanjirofo)
FAMANATANANTSOA Rakotondranaivo (Vakinanaratra)
RANAIVOARISOA Lucien (Analamanga)